PLAMMAL 3D

Sistem za protivpožarnu zaštitu čeličnih konstrukcija. U sastavu sistema je: Plammal-3D grund Plammal-3D ekspandirajući premaz Plammal-3D lak

Ostali proizvodi u ovom opsegu