PLAMMAL S

Jednokomponentna elastična pastozna smesa. Primenjuje se za protivpožarnu zaštitu kablova u prodorima, odnosno za sprečavanje širenja požara preko električnih kablova i instalacija u trajanju od 120 min. Suvoslojna debljina premaza treba da iznosi 4 mm.

Ostali proizvodi u ovom opsegu
Image
Plammal K