Image

NDËRTIMI I PISHINAVE TË BETONIT

Trendi i ndërtimit të pishinave të betonit të armuar, për relaksim dhe rekreacion, është në rritje  kështu që pishinat kanë filluar të ndërtohen në madhësi dhe forma të ndryshm...

Më shumë
Image

Përmirësimi i cilësisë së elementeve të parafabrikuara të betonit duke aplikuar aditivë ADING

REKOMANDIME PËR PRODHUESIT E ELEMENTEVE TË PARAFABRIKUAR TË BETONIT- "EPB" (paver elemente, pllaka bekatoni, kube betoni - terma që më së shpeshti përdoren për këtë lloj elementesh ndërtimorë). Ato jan&e...

Më shumë