Informacione të Broshurës:

1. Download fletushka Hidromal Fleks Sisteme dykomponente për kryerjen e hidroizolimeve elastike me bazë çimentoje.

2. Download fletushka Eksmal-1  Suva vetëshpërndarëse Çimentoje instalohet lehtë fortësi E lartë realizim I lehtë Një-Komponentësh (PËR Mbulim Të Ankerëve, Kushinetave, Zgavrra E Të Tj.)

3. Download fletushka Ading Betokontakt  - Bazament për suva suvaje, ngjitës dhe masa për gletim