Aditivë për beton, Materiale për sanim dhe mbrojtje, Përzierje për derdhje