Informativni flajeri:

1. Preuzmite flajer za Hidromal fleks - Dvokomponentni sistem za izvođenje elastične hidroizolacije na cementnoj osnovi. 

2. Preuzmite flajer za Eksmal-1 - Jednokomponentni, ekspandirajući i samorazlivajući gotov malter za zalivanje.

3. Preuzmite flajer za Ading Betokontakt 

4. Preuzmite flajer za Hidrozim T i Hidroizim fluid  - Dodaci za betoniranja i malterisanja na niskim temperaturama (do-20 C ).

5. Preuzmite flajer za Fasil V  - Jednokomponentno silikonsko sredstvo, bez rastvarača, za vodootpornu impregnaciju

6. Preuzmite flajer za AdingfleksGotova smesa za izvođenje elastične hidroizolacije na bazi akrilata.