Image15 Окт 2019

Зајакнување на ѕидарија со конструктивно префугирање

Зајакнување на ѕидарија со конструктивно префугирање

Елена ДУМОВА-ЈОВАНОСКА, Сергеј ЧУРИЛОВ, Вероника ШЕНДОВА, Лидија КРСТЕВСКА, Бојан ДАМЧЕВСКИ, Диме ЈАНЧЕВ (2019) 

Преземи ја публикацијата овде.