Image17 Јул 2019

Нови трендови и достигнувања во областа на примената на адитивите за одржување на конзистенцијата на бетонот

Нови трендови и достигнувања во областа на примената на адитивите за одржување на конзистенцијата на бетонот

Никола Узунов; Предраг Караманолевски (2011)

Преземи ја публикацијата овде.