Image7 Сеп 2016

Примена на бетон со В/Ц фактор < 0,45 при изградба на коловоз на автопат во Казахстан

Преземи публикација - Примена на бетон со В/Ц фактор < 0,45 при изградба на коловоз на автопат во Казахстан

 Б.Дуковски, С.Смилевски, С.Миниќ