Image13 Jun 2018

ADING SA PODRŠKOM ZA 16. PODUNAVSKO-EVROPSKU KONFERENCIJU O GEOTEHNIČKОМ INŽENJERSTVU

Ove godine naša zemlja je imala čast da bude domaćin 16. Podunavsko-Evropske konferencije o geotehničkom inženjerstvu na temi "Geotehničke opasnosti i rizici: iskustva i praksa.

Na ovom događaju u organizaciji Geotehničkog društva iz Makedonije, razmenjena su iskustva u ovoj naučnoj i praktičnoj oblasti sa više od 250 učesnika, koji su se predstavili sa 150 radova iz celog sveta.

Ading je podržao događaj, u sklopu dugogodišnje prakse podrške ovakvim naučnim događajima, vezanim za delatnost i područja u kojima delujemo kao kompanija.