Upravljanje

UPRAVLJANJE JE ORGANIZOVANO PO DVOSTEPENOM SISTEMU.
Upravljanje se ostvaruje preko organa društva:
• Skupština akcionara
• Nadzorni odbor
• Upravni odbor
Svaki od ovih organa je u potpunosti nezavistan sa strogo razgraničenim nadležnostima.
Članstvo u njima je u saglasnosti sa važećim zakonskim propisima.

Nadzorni odbor

Image

Belev Aleksandar

dipl.ing.građ. CV

Predsednik Nadzornog odbora

Image

Petrovska Aleksandra

dipl.ing.arh. CV

Zamenik predsednika Nadzornog odbora

Image

Filiposki Filip

dipl.ing.šumarstva CV

Član Nadzornog odbora

Image

M-r. Jankov Rade

dipl.pravnik CV

Nezavisni član Nadzornog odbora