Image15 Okt 2019

Učešće i stručne prezentacije Adinga tokom Simpozijuma DGKM 2019

 „18. simpozijum Društva građevinskih konstruktora Makedonije (DGKM 2019)” održan je od 2. do 5. oktobra 2019. godine u Ohridu, Makedonija. Fokus simpozijuma bila su pitanja iz područja građevinskog konstruktorstva, sa posebnim akcentom na dosadašnju praksu i najnovija dostignuća u oblasti praćenja i ispitivanja konstrukcija, konstruktivnog modeliranja, metode procene stanja, kao i primenu savremenih materijala za sanaciju konstrukcija.


Tokom događaja, predsednik DGKM, prof. d-r Meri Cvetkovska, odala je direktoru Aleksandru Belevu dipl. inž. građ. (ADING) priznanje „Zaslužnog člana DGKM“. Pored toga, tokom simpozijuma predstavljen je projekat „Strep“ na temi „JAČANJE ZIDARIJE KONSTRUKTIVNIM PREFUGIRANJEM“ koji su razvili naši inženjeri Bojan Damčevski i Dime Jančev, u saradnji sa zaposlenima na Institutu za zemljotresno inženjerstvo i inženjersku seizmologiju i profesorima Građevinskog fakulteta u Skoplju.

Takođe, prezentaciju rada na temi „VEZA IZMEĐU BETONA SA RAZLIČITIM KARAKTERISTIKAMA“ imao je još jedan naš predstavnik, inženjer Nikola Uzunov, u saradnji sa prof. d-r Gorana Markovskog sa Građevinskog fakulteta u Skoplju.