Image19 Dec 2018

ZAVRŠNI GODIŠNI SASTANAK GRUPACIJE ADING ZA 2018 GODINU

Dana 15.12.2018. godine održao se redovni godišnji završni sastanak grupacije ADING.

Rad službe ADING-a, kao i ostalih članice grupacije iz Makedonije, Srbije, Bugarske i Kazahstana bio je detaljno prezentiran ispred članova Upravnog i Nadzornog odbora. Osim toga, izvršni direktori, direktori članice grupacije i rukovoditelji služba pretstavili su svoje buduće planove i strategije za 2019 godinu.

Svoja završna sagledavanja, ocena tekovnog rada i nasoke delovanja u 2019. godini izložio je
Predsednik upravnog odbora i generalni direktor Blagoja Dončev.