Антикорозин Е

Двокомпонентен премаз на епоксидна основа без растворувачи. Се применува за антикорозивна заштита на челични конструкции и елементи изложени на хемиска агресија: цистерни, арматурно железо, челични конструкции во индустриски објекти, објекти од високоградба и сл., кои се изложени на дејство на хемиски агресии. Отпорен е на атмосферски влијанија, мраз, снег, кисели дождови и др. Поседува одлична способност за атхезија за челична подлога.

Останати производи од оваа палета