Ексмал 1

Еднокомпонентен, саморазлевачки готов малтер на цементна основа, наменет за залевање анкери, подлевање лежишта на носачи, крански греди, машински лежишта, залевање на вертикални и хоризонтални отвори во бетонски елементи и конструкции. Наменет за залевање на пресеци со дебелина до 2cm.

Останати производи од оваа палета
Image
Ексмал 4