Ексмал 4

Еднокомпонентен, саморазлевачки, готов малтер на цементна основа за залевање анкери, подлевање лежишта на носачи, крански греди, машински лежишта, залевање вертикални и хоризонтални отвори во бетонски елементи и конструкции. Овозможува висока почетна и крајна јакост на притисок. Наменет е за залевање пресеци со дебелина од 2 до 6cm.

Останати производи од оваа палета
Image
Ексмал 1