Инјектинг К2

Адитив за приготвување смеси за инјектирање на кабли за преднапрегање. Овозможува саморазлевање, компензирање на собирањето и спречување на издвојувањето на водата.

Останати производи од оваа палета
Image
Инјектинг К