Инјектинг К

Адитив за приготвување емулзии за залевање и инјектирање. Овозможува саморазлевање, компензирање на собирањето и спречување на одвојувањето на водата.

Останати производи од оваа палета
Image
Инјектинг К2