Подинг К

Минерален посип во боја за површинско зајакнување кај механички оптоварени подни површини изведени на цементна основа како што се: паркиралишта, магацини, автосервиси, бензински станици, ладилници, хелиодроми и сл. Се нанесува – втрива врз свежа бетонска подлога во слој 3 - 5mm. Водоотпорен е и отпорен на мраз. Лесен е за изведба и одржување.

Примена на материјал
Останати производи од оваа палета