Адингколор РБ

Боја за завршна обработка на базени, изработена врз основа на синтетички смоли и растворувачи. Се применува за декоративна завршна и заштитна обработка на бетонски или малтерисани површини, изложени на постојан контакт со вода и атмосферски влијанија.

Останати производи од оваа палета