ADINGKOLOR RB

Boja proizvedena na bazi sintetičkih smola i rastvarača. Primenjuje se za dekorativnu zaštitnu obradu betonskih, armirano betonskih i malterisanih površina kod bazena za plivanje, fontana i ribnjaka.

Ostali proizvodi u ovom opsegu