FUGOFIL

Vodootporna smesa za fugiranje na cementnoj osnovi. Primenjuje se za ispunu fuga kod keramičkih, mermernih, kamenih ili betonskih pločica.

Ostali proizvodi u ovom opsegu