Oplatin V

Za zaštitu oplata tokom izvođenja betonskih radova. Predviħen za sve vrste oplata: čelične, plastične i impregnirane drvene oplate

Ostali proizvodi u ovom opsegu