REPARATUR MALTER F2

Jednokomponentna smesa na bazi cementa, polimerai fibrina, namenjena za sanacije i reparacije betonskih i armirano betonskih elemenata.

Ostali proizvodi u ovom opsegu
Image
REPARATUR MALTER F1
Image
REPARATUR MALTER F4
Image
REPARATUR GLET
Image
UBRZIVAČ Č
Image
Reparatur penetrat