SUPERFLUID 21F

Hiperplastifikator sa visokim stepenom redukcije vode i ekstra ubrzivač očvršćavanja, proizveden na polikarboksilatnoj bazi. Primenjuje se za proizvodnju prefabrikovanih betonskih elemenata ( sa i bez zaparivanja ), prilikom potrebe za brzo oslobađanje oplate i za betonske mešavine sa niskim vodocementnim faktorom.

Ostali proizvodi u ovom opsegu
Image
SUPERFLUID
Image
SUPERFLUID M1
Image
SUPERFLUID M1M
Image
SUPERFLUID T
Image
SUPERFLUID 21M EKO
Image
SUPERFLUID 21M1M EKO
Image
SUPERFLUID 21M1M
Image
SUPERFLUID 21 EKO
Image
Superfluid 21MS EKO