SUPERFLUID T

Superplastifikator proizveden na bazi melamin formaldehida. Primenjuje se kod betona koji se termički obrađuju (zaparivanje), pri čemu se smanjuje vreme zaparivanja za 20 do 50%.

Ostali proizvodi u ovom opsegu
Image
SUPERFLUID
Image
SUPERFLUID M1
Image
SUPERFLUID M1M
Image
SUPERFLUID 21M EKO
Image
SUPERFLUID 21M1M EKO
Image
SUPERFLUID 21M1M
Image
SUPERFLUID 21 EKO
Image
SUPERFLUID 21F
Image
Superfluid 21MS EKO