SUPERFLUID

Superplastifikator proizveden na bazi naftalin sulfonata. Omogućava postizanje visokih početnih i krajnjih otpornosti kod betona. Primenjuje se kod livenih betona sa normalnim W/C faktorom, prilikom betoniranja gusto armiranih preseka, kod pumpanih betona.

Ostali proizvodi u ovom opsegu
Image
SUPERFLUID M1
Image
SUPERFLUID M1M
Image
SUPERFLUID T
Image
SUPERFLUID 21M EKO
Image
SUPERFLUID 21M1M EKO
Image
SUPERFLUID 21M1M
Image
SUPERFLUID 21 EKO
Image
SUPERFLUID 21F
Image
Superfluid 21MS EKO