Image16 Мар 2023

АДИНГСТАТИК СИСТЕМ - нови производи во производната програма

Со цел задоволување на барањата на пазарот, воведени се нови производи во производната програма на Адинг во групата Производи за завршна обработка на подови – Епоксидни подни системи.

АДИНГСТАТИК СИСТЕМ, се состои од три (3) производи:

АДИНГСТАТИК СП

АДИНГСТАТИК 1

АДИНГСТАТИК 2

АДИНГСТАТИК СП е двокомпонентен електроспроводлив прајмер на епоксидно-водена основа за електростатски премази и електростатски саморазливни системи.

АДИНГСТАТИК 1 е двокомпонентен епоксиден премаз електростатски спроводлив со вредност на отпор <10⁶Ω (сертифициран според EN 1504-2, метода 5.1(С)).