Image19 Дек 2018

ЗАВРШЕН ГОДИШЕН СОСТАНОК НА ГРУПАЦИЈАТА АДИНГ ЗА 2018-та ГОДИНА

На 15.12.2018 година се одржа редовниот годишен завршен состанок на групацијата Адинг.

Пред членовите на Управниот и Надзорниот одбор, беше детално презентирана работата на службите на АДИНГ, како и останатите членки на групацијата од Македонија, Србија, Бугарија и Казахстан.

Освен ова, извршните директори, директорите на членките на групацијата и раководителите на служби ги претставија своите идни планови и стратегии за 2019-та година.

Свои завршни согледувања, оценка за тековното работење и насоки за делување во 2019-та година даде Претседателот на управниот одбор и генерален директор Благоја Дончев.